Victoria Park Wolvega Privacy Verklaring

Privacy Statement Victoria Park Wolvega


Inleiding.

Victoria Park Wolvega neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met ralf@victoriaparkwolvega.nl.

Wie is Victoria Park Wolvega?

Victoria Park Wolvega is een organisatie met als doel het organiseren van veilingen van paardenkoersen, kantoorhoudende te (8472 AS) Wolvega aan Drafsportlaan 20 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 857383139

Victoria Park Wolvega is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Victoria Park Wolvega de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Victoria Park Wolvega jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Victoria Park Wolvega persoonsgegevens van jou verwerkt.

Dienstverlening, klantenbeheer en (financiële) administratie.

Doel: Financiële administratie
Gegevens: NAW gegevens, E-mail adres, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaand saldo
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doel
Doel: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doel
Doel: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doel: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo. Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen we jouw gegevens?

Victoria Park Wolvega heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons hebt verstrekt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 • Inzage
  Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig laten wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Victoria Park Wolvega over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
 • Wijzigen
  Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek kun je een verzoek hiertoe doen bij Victoria Park Wolvega. Je kunt verzoeken dat Victoria Park Wolvega je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
 • Beperken van de verwerking
  Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Victoria Park Wolvega te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
 • Toestemming intrekken
  In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Victoria Park Wolvega je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
 • Reactie door Victoria Park Wolvega
  Een verzoek kan verstuurd worden naar ralf@victoriaparkwolvega.nl. Victoria Park Wolvega zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Victoria Park Wolvega een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Victoria Park Wolvega je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Kan dit Privacy Statement gewijzigd worden?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kun je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Victoria Park Wolvega je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar ralf@victoriaparkwolvega.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Victoria Park Wolvega jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar ralf@victoriaparkwolvega.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

  U dient alle velden volledig in te vullen.

  Contact en informatie

  Victoria Park Wolvega

  Drafsportlaan 20
  8472 AS Wolvega

  Telefoonnummers:

  management: +31 (0) 6 – 30 003 464
  drafsport: +31 (0) 561 – 691 010
  events: +31 (0) 561 – 618 013
  reserveringen Premium Lounge: +31 (0) 561 – 618 013

  E-mail:

  management: ralf@victoriaparkwolvega.nl
  algemeen: info@victoriaparkwolvega.nl
  reserveringen: reservering@victoriaparkwolvega.nl

  Toegangsprijzen:

  18 t/m 65 jaar: €. 7,00 p.p.
  65 plus: €. 5,00 p.p.
  t’m 17 jaar: entree gratis

  Baanfotograaf
  Noordtrot.com
  Geert Koops
  info@dutchtrottingnews.com

  Op koersdagen zijn onze poorten open vanaf 3 uur voor de aanvangstijd van de eerste koers. Voor exacte aanvangstijden verwijzen we u naar onze agenda. Omdat we nauw samenwerken met de Franse drafsportorganisatie en hun TV-zender Equidia, kunnen aanvangstijden afwijken van de tijden die zijn weergegeven in onze agenda. Wijzigingen worden op deze website aangegeven!