GROEN LICHT OM TE KOERSEN ACHTER GESLOTEN DEUREN

Vandaag, maandag 11 mei, is bekend geworden dat de betrokken ministeries en instanties op centraal overheidsniveau hebben ingestemd met de herstart van de draf- en rensport in Nederland vanaf morgen 12 mei 2020 onder voorwaarden van strikte uitvoer van het vastgestelde COVID-19 protocol en voorlopig achter gesloten deuren (zonder publiek).

Dat is natuurlijk geweldig nieuws voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij onze sport en de totale sector die sinds het stilleggen van de koersen per 12 maart zeer gespannen naar dit moment van de herstart hebben toegeleefd.

Nu de centrale overheid heeft ingestemd met de herstart van de draf- en rensport in Nederland zullen op lokaal niveau de burgemeesters en de veiligheidsregio’s worden benaderd om ook op dat niveau formele bevestiging te verkrijgen op basis van lokale en regionale overwegingen. Vandaag wordt dan ook weer contact gezocht met de Gemeente Weststellingwerf en de Veiligheidsregio Fryslân met wie de laatste tijd al intensief contact heeft plaatsgevonden. Verwachting is dan ook dat we op zeer korte termijn weer kunnen gaan koersen.

De volgende twee Premium meetings staan vooralsnog gepland op zaterdag 16 en op woensdag 20 mei a.s. Het uitgangspunt voor de koerssamenstelling is de planning die eerder is gemaakt voor de uitgestelde meetings van zaterdag 9 en zondag 10 mei. De inschrijving wordt heropend. Hierover later op zo kort mogelijk meer informatie.

Het kantoor SNDR gaat nu zo snel mogelijk in overleg met management VPW, baanbesturen, wedvergunninghouder en alle andere betrokkenen een concept koerskalender opstellen voor de rest van mei en juni 2020. Vanmorgen zijn er op VPW al zes succesvolle trainingssessies met formele tijdregistratie verreden, achter gesloten deuren. Daarbij is naar volle tevredenheid het geldende COVID-19 protocol gebruikt. Dit was een goede generale naar de daadwerkelijke uitvoer tijdens de komende meetings. Een strikte toepassing daarvan zal de komende tijd essentieel zijn voor het kunnen en mogen doorkoersen. Het ultieme doel blijft daarbij uiteraard om samen in Nederland het Coronavirus te blijven beheersen terwijl professionals hun werk in deze nieuwe setting weer kunnen uitvoeren.

Het besluit om deze herstart mogelijk te maken is het resultaat van een intensieve en goed afgestemde gezamenlijke inzet van iedereen die hierbij betrokken is: ministeries, overheidsinstanties, Sectorraad Paarden, management VPW, baanbesturen, VDRP en wedvergunninghouder. Daarvoor wil het bestuur haar zeer grote erkentelijkheid uitspreken. We doen er nog toe in Nederland! Laten we deze kans grijpen om ons in de toekomst nog beter en positiever te profileren om de continuïteit ook in tijden van crisis te kunnen blijven garanderen!

Bestuur SNDR in samenwerking met Management Victoria Park Wolvega