Vanmiddag om 16 uur 12 heeft het management van Victoria Park Wolvega te horen gekregen dat de Veiligheidsregio Fryslân de geplande selectieproeven voor professionals (achter gesloten deuren), te Wolvega op 16 oktober 2020, niet laat doorgaan.

Dit naar aanleiding van de maatregelen, die de overheid dinsdagavond aankondigde. Daarbij werd aangegeven door Minister-president Rutte dat amateursport zou worden afgelast. Er werd daarom ook gerekend op het door laten gaan van de geplande selectieproeven voor professionals (achter gesloten deuren) op vrijdag 16 oktober.

Het contact tussen B&W (Gemeente Weststellingwerf) en het management van VPW en bestuur NDR verliep naar behoren. De burgemeester heeft beargumenteerd waarom volgens B&W de geplande selectieproeven voor professionals (achter gesloten deuren) op vrijdag 16 oktober wel degelijk doorgang zouden moeten vinden. De VRF besloot echter donderdagmiddag anders.

Management van Victoria Park Wolvega en bestuur SNDR betreuren dit ten zeerste. Temeer omdat er volop mogelijkheden waren om, op geheel verantwoorde wijze, de selectieproeven voor gecertificeerde professionals wel door te laten gaan.

We zetten even kort op een rijtje waarom de selectieproeven op Victoria Park Wolvega per 16 oktober wel door hadden kunnen gaan. Deze informatie is uiteraard ook gedeeld met de instanties:

 • Het is alleen voor gecertificeerde professionals
 • Ze dragen beschermende kleding én een mondkapje
 • Het is in de buitenlucht
 • Het is achter gesloten deuren
 • Op locatie a: professionals aan het werk met hun paarden
 • Op locatie b: minimale bezetting officials (beveiliging, jury, camera etc.)
 • Het zijn selectieproeven uitgevoerd door professionals
 • Het is géén amateursport
 • Het is géén teamsport
 • We blijven op 1,5 meter (alleen sulkyraces dus niet in het zadel!)
 • Het is géén contactsport
 • Covid-protocol is bewezen en met succes toegepast sinds 3 juli
 • Het is zero tolerance (beveiliging, jury).
 • Het Victoria Park ligt niet in de dorpskern van Wolvega (Gemeente Weststellingwerf) maar aan de rand van de gemeente.

 

De situatie is bekend bij B&W / VRF na het werkbezoek/inspectie van 18.09.20.

De VRF had na het positieve advies van B&W ook vanuit juridisch oogpunt een positief oordeel kunnen geven.

Gezien het succesvol toepassen van het Covid-protocol, het economisch belang en de ruimte om een uitzondering toe te kunnen passen, is er door de burgemeester gewezen op paragraaf 3 van de noodverordening. De VRF besloot donderdagmiddag echter anders.

Onevenredig negatieve impact

De annulering zal naast onnodige en onevenredig zware (onherstelbaar) economische schade juist ook tot meer transportkilometers leiden. Professionals zullen nu namelijk, wanneer ze daartoe in staat zijn, verder gaan reizen om inkomsten te kunnen genereren. Bovendien ontstaat dan de onwerkelijke situatie dat mensen naar bioscoop kunnen maar dat gecertificeerde professionals niet aan het werk kunnen, in de buitenlucht, op 1,5 meter afstand, volgens een bewezen Covid19-protocol….

Bestuur SNDR en Management van Victoria Park Wolvega

Wolvega, 15 oktober 2020