*PERSBERICHT* Selectieproeven op Wolvega op laatste moment afgeblazen door Veiligheidsregio

Vrijdagavond om 19u22 ontving de Stichting NDR een brief van de Veiligheidsregio Fryslân waarin stond dat de werkzaamheden zoals goedgekeurd door het ministerie nog niet konden worden hervat. Dit betekende dat de selectieproeven in Wolvega (achter gesloten deuren, conform een strikt corona-protocol dat voldoet aan eisen RIVM en is goedgekeurd) van zaterdag 16 mei alsnog afgeblazen moesten worden op last van de Veiligheidsregio.

Dit nadat er maandag eindelijk groen licht was gekomen van het Ministerie LNV voor een protocol en toegestane bedrijfsactiviteiten. Dit is ook direct afgestemd met de burgemeester (die deelneemt in de veiligheidsregio). Goedkeuring van het protocol, dat in de meeste Europese landen al met succes wordt toegepast, was goed nieuws voor een sector die sinds 12 maart op slot zit.

Bestuur SNDR en het management van Victoria Park Wolvega hebben met verbazing kennis genomen van deze eenzijdige melding in extremis.

In deze brief lezen wij “Tot op heden hebben wij van u geen verzoek om ontheffing van de noodverordening ontvangen.” Dat is feitelijk onjuist aangezien we reeds op 1 april (versie 1) en 24 april (versie 2) een verzoek hebben ingediend. Sindsdien is dit met de burgemeester intensief besproken. De burgemeester bevestigde ons dat deze verzoeken met de veiligheidsregio zijn gedeeld (bevestiging hiervan ontvingen we op 2 mei).

Inmiddels hebben wij alweer contact gezocht met de lokale en regionale instanties. Omdat Bestuur SNDR en het management van Victoria Park Wolvega voor transparantie staan, zullen we hierover meteen berichten zodra er meer duidelijk is over argumentatie bij het besluit en, nog belangrijker, wanneer de werkzaamheden wèl degelijk kunnen plaatsvinden, zoals goedgekeurd door het Ministerie LNV.

Bestuur SNDR en Management Victoria Park Wolvega