Beste trainers,

Als gevolg van het corona virus zijn er in het hele land maatregelen genomen.

Ook voor de evenementen industrie waar de koersen van Victoria Park onder vallen gelden er nu aangescherpte regels. Zo mogen er maximaal 100 personen aanwezig zijn tijdens een evenement (lees meeting). Vooralsnog zijn we, in samenspraak met het NDR, voornemens de Premiummeeting van woensdag 25 maart door te laten gaan. Echter zal dit plaatsvinden achter gesloten deuren. Daarnaast zijn er een beperkt aantal medewerkers per entrainement toegestaan, net zoals in Frankrijk het geval is. Victoria Park heeft zoals aangegeven scherpe aandacht voor de regelgeving maar tracht door verschillende maatregelen te treffen tegelijkertijd de drafsport economie en daarmee werkgelegenheid in stallen en toeleveranciers draaiende te houden. Mocht het RIVM in de tussenliggende periode  met nieuwe maatregelen komen bestaat de mogelijkheid dat er alsnog een annulering volgt.

Vooralsnog kunt u dinsdag uw paard aangeven voor de premium meeting van woensdag 25 maart.
Met vriendelijke groet
Ralf Dekker en team